Informatika i Računarstvo

Namena bloga je da pomogne učenicima osnovnih škola u savladavanju gradiva koje je namenjeno za 6. razred.

Gradivo koje će biti prikazano na blogu, u vidu korisničke podrške, jeste gradivo koje obuhvata prvo polugodište 6. razreda.

Teme kojima će se baviti ovaj blog su:

Tabele, kreiranje tabela, unos podataka u tabele, podešavanje, okviri i senčenje, formatiranje i štampanje. Drugi deo Blog-a će se odnositi na Internet, odnosno na hipertekst i pretraživanje kao i na samu bezbednost računara.

Advertisements